Fitness op maat

Fitness op maat als bewegen niet meer zo soepel gaat

Fysiotherapiepraktijk Dekker is al 35 jaar een begrip in Amstelveen. Vooral het behandelen van mensen met een chronische aandoening is een specialiteit van de praktijk. Vanaf september biedt de praktijk ook hoogwaardige fitnessprogramma’s aan voor ex-patiënten en natuurlijk ook voor mensen van buitenaf. Deze programma’s onderscheiden zich door maatwerk, veiligheid en continue persoonlijke begeleiding. Ondanks de hoge kwaliteit zijn ze prijstechnisch zeer vriendelijk, zodat iedereen kan deelnemen. Dit is mede mogelijk door de sportieve samenwerking met Sportbedrijf Amstelveen, die de mooie fitnessruimte van de Pantha Reï school, gevestigd in de Nieuwe Bankrashal, beschikbaar stelt.

 

Schakel tussen zorg en sport

Als fysiotherapeuten zijn wij ‘specialist in bewegen’. Daardoor kunnen wij de ontbrekende schakel vormen tussen zorg en sport. In onze praktijk constateren we dat het voor inactieven, ouderen en mensen die minder belastbaar zijn of een chronische aandoening hebben, moeilijk is om sportief bewegen onderdeel van hun leefstijl te maken. Het bestaande sportaanbod sluit niet aan op het startniveau van deze doelgroep. Daardoor starten deze mensen niet met bewegen of stoppen ze er snel weer mee. Wij willen dit gat tussen zorg en sport vullen door ‘fitness op maat’ aan te bieden.

 

Doelgroepen

Wij richten ons daarbij zowel op mensen van buitenaf die veilig en verantwoord willen sporten, maar ook op onze eigen patiënten, die willen doorstromen vanuit een behandeling fysiotherapie naar (aangepast) sporten. ,,Als het behandeldoel bereikt is, is er geen medische indicatie meer en stopt het recht op medische vergoeding om het bereikte resultaat te handhaven, terwijl het juist zo belangrijk is om het bereikte fitheidsniveau en de gezonde leefstijl te handhaven. Zoals gezegd, is de stap naar van zorg naar zelfstandig gaan sporten voor deze patiëntengroep vaak nog erg groot of is het aanbod te duur. Men wil deskundige begeleiding, liefst door vertrouwde mensen. Stel je voor dat iemand met Diabetes een hypo krijgt tijdens sporten. Dan is het belangrijk dat er begeleiders zijn die weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Of iemand heeft een slechte knie, maar wil toch graag sporten zonder geblesseerd te raken. Bij ons is die kennis volop aanwezig.”

 

 

 

Onderscheidend

Het is ons doel om de deelnemers veilig en verantwoord te begeleiden op basis van een persoonlijk trainingsprogramma, zodat ze in een groep of individueel, blessurevrij kunnen sporten

in een professionele ruimte. Voor alle drie de programma’s geldt een verplichte screening op gezondheidsrisico’s ter bepaling van fysieke geschiktheid om veilig deel te nemen aan de cursussen, gevolgd door een verplichte Fittest door een van onze fysiotherapeuten/testers. De test kan kort of lang zijn, Dit hangt af van het feit of iemand van buitenaf komt dan wel ex-patiënt is en is ter beoordeling van de tester. Het trainingsschema wordt bepaald op grond van de uitkomsten van de Fittest i.c.m. de individuele trainingsdoelen. We raden overigens aan om de Fittest elk jaar te herhalen.

Kleinschaligheid en sfeer

Naast het beweegaanbod op maat, zijn ook de kleinschaligheid en goede sfeer erg belangrijk voor Dekker. ,,De mensen moeten in een vertrouwde omgeving lekker kunnen sporten. We willen dat mensen hun fitnessprogramma als hun sport gaan zien en niet als een bezoekje aan de fysio. Daarom zijn de cursussen voor eigen rekening en vinden ze buiten de praktijk plaats.”

We nodigen u van harte uit om u aan te melden voor een screening gevolgd door een Fittest en hopen u daarna te mogen begroeten in een van de Fitnessprogramma’s!