Algemene fysiotherapie

Bewegen: onze deskundigheid

U bent altijd in beweging: thuis, op het werk en in uw vrije tijd. Vaak denkt u er zelfs niet bij na. Soms gaat bewegen echter niet vanzelf, bijvoorbeeld bij pijn, na een blessure of een operatie, of door het ouder worden. In die gevallen kunnen wij u helpen om weer in beweging te komen en te blijven. Bewegen is namelijk onze deskundigheid bij uitstek!

 

Aanmelding

U kunt bij ons terecht mét of zonder een verwijzing van huisarts, tandarts of specialist. U kunt zich persoonlijk bij onze balie in het Medisch Centrum Bankras of in Gezondheidscentrum Marne aanmelden, maar ook telefonisch of per e-mail. Hierna plannen wij een afspraak voor u bij een van onze fysiotherapeuten. Wij hebben met alle zorg verzekeraars een contract. Kijk in uw polis-voorwaarden of uw zorgverzekeraar de kosten voor fysiotherapie of andere diensten van onze praktijk vergoedt.

 

Aan huis behandeling

Bent u niet in staat om naar onze praktijk te komen, dan kunnen wij ook bij u thuis komen, voor zolang dit noodzakelijk is. Zodra het mogelijk en wenselijk is, kunt u uw behandeling op een van beide praktijklocaties continueren.

 

Fysiotherapie op verwijzing

Uw huisarts, tandarts of specialist heeft u verwezen voor fysiotherapie. Uw eerste bezoek bestaat uit een intake, meestal gevolgd door lichamelijk onderzoek. Tijdens de intake stellen wij u een aantal vragen en verzoeken u daarnaast om ook nog één of meerdere specifieke vragenlijsten in te vullen. Zo proberen we een optimaal beeld te krijgen van: (1) uw hulpvraag (wat is het belangrijkste probleem dat u wilt aanpakken middels fysiotherapie), (2) waarom u juist nu gekomen bent (urgentie) en (3) wat uw verwachting is van de fysiotherapie. Hiermee bedoelen we in welke mate u denkt dat fysiotherapie uw klachten kan verminderen of opheffen, binnen welke tijd en op welke wijze (oefeningen, advies, informatie etc.). Na intake en onderzoek bespreken we de uitkomst van onze bevindingen met u. Indien u in aanmerking komt voor fysiotherapie stellen wij gezamenlijk met u een plan van aanpak op. Dit beschrijft in hoeveel tijd en op welke wijze we samen met u, de door u bepaalde behandeldoelen, verwachten te bereiken. Pas als u akkoord bent met dit plan, gaan we van start. Als er geen sprake is van een indicatie fysiotherapie, verwijzen we u terug naar uw huisarts en/of adviseren u over een andere therapie. Ook kan het zijn dat we u binnen de praktijk doorverwijzen naar een collega.

 

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

U kunt sinds 2006 wettelijk ook zonder verwijzing bij de fysiotherapeut terecht. Zo kunt u snel geholpen worden. We starten met een screeningsgesprek van 10 minuten. Daarin stellen we d.m.v. gerichte vragen, tests of andere diagnostische verrichtingen, vast of er al dan niet sprake is van een voor ons als fysiotherapeut, herkenbaar klachtenpatroon. Is dit niet het geval, dan adviseren we u contact op te nemen met uw huisarts en stopt daarmee de screening. In dringende gevallen nemen wij i.o.m. u, zelf contact op met uw huisarts. Het kan ook zijn dat wij u doorverwijzen naar een andere (gespecialiseerde) hulpverlener. Wanneer wij wel uw klachtenpatroon herkennen, gaan we verder met een intake gevolgd door een onderzoek overeenkomstig de procedure zoals u kunt lezen onder het kopje ‘Fysiotherapie op verwijzing’. Wij brengen in principe uw huisarts op de hoogte van onze bevindingen uit screening, intake en onderzoek, tenzij u dit niet wilt.

 

Advisering

Misschien bent u naar ons gekomen omdat u een of meerdere vragen heeft. In een dergelijk geval zou een eenmalig advies kunnen volstaan. Tijdens het advies kunnen wij u onder andere:

– informeren over uw aandoening – voorlichting geven over wat u zelf kunt doen – informeren over eventuele hulpmiddelen voor thuis, op het werk of bij sport/recreatie – adviseren over andere behandelmogelijkheden – adviseren over een geschikte sport, gezond bewegen (al dan niet in combinatie met een gezond gewicht), sportschoeisel.

 

Met actieve fysiotherapie eerder beter

Veelal bent u het meest gebaat bij een actieve aanpak van uw klachten. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat mensen hierdoor sneller herstellen. Oefentherapie staat daarom centraal binnen onze werkwijze en wordt waar nodig ondersteund met bijv. Manuele Therapie. U traint vaak onder begeleiding in onze oefenzalen. Tevens vinden we het belangrijk dat u zelf aan uw herstel werkt. Daarom krijgt u oefeningen en adviezen voor thuis mee. Het is belangrijk dat u dagelijks oefent en de adviezen zo goed mogelijk uitvoert. Herstel vindt dan veel sneller plaats! Om uw voortgang te kunnen meten en maatwerk te kunnen leveren, voeren we gedurende de behandel periode en bij de laatste behandeling (outtake) een aantal (her)testen uit. Zo wordt inzichtelijk of uw behandeldoelen bereikt zijn conform de planning.

 

Individuele of groepsgewijze begeleiding

U kunt individueel behandeld worden of groepsgewijs. We overleggen met u welke aanpak het beste bij u en uw klachten past. Onze groepsgewijze programma’s vinden zowel in de praktijk als daarbuiten plaats. In onze overzichts-folder en op onze website vindt u alle informatie. Vergoeding door uw zorgverzekeraar van uw individuele of groepsgewijze behandeling hangt af van uw aandoening en/of verzekeringspolis.

 

Gezond blijven

Op het moment dat u geen klachten (meer) heeft kunt u bij ons op een gezonde, plezierige en verantwoorde wijze in beweging te blijven. Bewegen is belangrijk. Bewegen bevordert uw gezondheid en uw welbevinden. U kunt deelnemen aan diverse beweegprogramma’s. Wij adviseren welke activiteit het meest geschikt voor u is. In onze overzichtsfolder en op onze website treft u hiervan een overzicht aan. De kosten voor deze programma’s zijn in principe voor eigen rekening.

 

Klachtenregeling

Indien u een klacht heeft, wendt u zich dan bij voorkeur tot de betreffende fysiotherapeut. Uw klacht zal in een persoonlijk gesprek worden besproken en er zal worden geprobeerd tot een oplossing te komen.
Indien uit dit gesprek niet de gewenste oplossing volgt, kunt u de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF), Postbus 248, 3800 AE te Amersfoort. De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.