Kinderfysiotherapie

Wat is kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen van 0 tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardigheden.

Kinderen groeien en ontwikkelen, waardoor een kind niet gezien kan worden als een kleine volwassene. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. De kinderfysiotherapeut houdt rekening met de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het kind.

 

Wanneer naar de kinderfysiotherapeut?

Naast blessures, revalidatie na fracturen en/of operaties, houdingsproblemen, pijnklachten, zijn er per leeftijdscategorie diverse problemen waar een kinderfysiotherapeut bij zou kunnen helpen. Voorbeelden zijn:

 

0-2 jaar
 • Vertraagde ontwikkeling op de motorische mijlpalen, zoals rollen, kruipen en lopen
 • Niet op de buik willen liggen
 • Voorkeurshouding
 • Asymmetrisch of plat hoofdje
 • Gespannen zijn of juist erg slap zijn
 • Weinig bewegen
 • Onrustige of huilbaby’s
 • Voedingsproblemen en refluxklachten.

 

2-12 jaar
 • Een vertraagde ontwikkeling in grof motorische vaardigheden zoals traplopen, rennen, klimmen, springen, balvaardigheden en fietsen
 • Niet mee kunnen komen met gymles
 • Een vertraagde ontwikkeling in fijn motorische vaardigheden zoals hanteren van bestek en veters strikken
 • Schrijfproblemen
 • Onhandigheid
 • Veel vallen en struikelen
 • Afwijkende voetstand of afwijkend looppatroon
 • Opvallend verschil tussen linker en rechter lichaamsfuncties
 • Bewegingsangst, bijvoorbeeld op de schommel
 • Vermoeidheid
 • Ademhalingsproblemen
 • Overgewicht
 • Problemen m.b.t. motorische vaardigheden bij gedragsproblemen zoals autisme, spectrumstoornissen en ADHD
12-18 jaar
 • Groeipijnen
 • Ademhalingsproblemen
 • Vermoeidheid
 • Hoofdpijn
 • Stand- en houdingsafwijkingen

 

Deze lijst is natuurlijk niet compleet. Bij twijfel of de kinderfysiotherapeut zou kunnen helpen, kunt u altijd contact opnemen voor een screening.

 

Kinderfysiotherapie op verwijzing

De huisarts, het consultatiebureau of de specialist heeft uw kind verwezen voor fysiotherapie. Tijdens de eerste behandeling zal de therapeut middels een gesprek met het kind en de ouders/verzorgers het probleem inventariseren. Afhankelijk van het probleem kan direct, of de tijdens het volgende consult, onderzoek gestart worden om het probleem verder in kaart te brengen. Het onderzoek bestaat meestal uit observatie en testen die speciaal ontwikkeld zijn om de motoriek van kinderen te beoordelen. Hierna bespreken we of en hoe kinderfysiotherapie kan helpen bij de problemen die uw kind ervaart. Uiteraard gaan we pas van start met een behandeltraject wanneer u instemt met het voorgestelde plan.

 

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

U kunt ook zonder verwijzing bij ons terecht met uw kind. Zo kunt u snel geholpen worden. Ons doel is dat u de meest geschikte zorg krijgt. Aan de hand van een screeningsgesprek bepalen wij of kinderfysiotherapie voor uw vraag of probleem de juiste aanpak is. Vaak is dit het geval, maar het kan ook zijn dat wij u aanraden alsnog contact met uw huisarts op te nemen. In dringende gevallen nemen wij zelf contact op met uw huisarts. In sommige gevallen verwijzen wij u door naar een andere (gespecialiseerde) hulpverlener. Wanneer uw kind wel voor kinderfysiotherapie in aanmerking komt, volgen wij de procedure zoals u kunt lezen onder “Fysiotherapie op verwijzing”(zie hierboven). Wij brengen in principe uw huisarts op de hoogte van onze bevindingen, tenzij u dit niet wilt.

 

De behandeling

De behandeling bestaat vooral uit
bewegingstherapie. Hierbij leren kinderen hun beweegvaardigheden te verbeteren en ontwikkelen. Dat gebeurt op een manier die aansluit bij hun belevingswereld en hun verwachtingen en met kindvriendelijke materialen.

 

Rol van de ouders

De therapeut werkt waar mogelijk samen met de ouders. Uitgangspunt van de behandeling is een hulpvraag waar de ouders/verzorgers, het kind en de fysiotherapeut samen achter staan.
Om lichamelijke vaardigheden aan te leren, moeten kinderen veel en vaak oefenen. Alleen oefenen tijdens de therapie is dan meestal niet voldoende. Ouders worden tijdens de behandeling geïnformeerd hoe ze hun kind daarbij kunnen ondersteunen. Dit kan bijv. in de vorm van oefeningen voor thuis.

 

Vergoeding

De eerste 18 behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering zonder dat dit ten koste gaat van het eigen risico. Vergoeding van vervolgbehandelingen hangt af van of u aanvullend verzekering bent. In geval van een chronische indicatie voor fysiotherapie worden alle behandelingen vergoed over een bepaalde periode of zo lang er een medische indicatie is.

 

Onze kinderfysiotherapeut

Miranda van der Harg-Zeevaart, kinderfysio-therapeut werkt sinds 2013 in onze praktijk. Ze is aanwezig van woensdag t/m zaterdag op beide locaties.