Psychosomatische fysiotherapie

De psychosomatische fysiotherapeut is gespecialiseerd in de behandeling van spannings- en  stressklachten. Spanningsklachten kunnen zowel van lichamelijke als geestelijke aard zijn. Er is sprake van spanningsklachten als deze klachten verband houden met lichamelijke en/of psychische overbelasting (stress). Deze klachten worden ook wel psychosomatische klachten genoemd.

 

Lichaam en geest

De therapeut richt zich, samen met u, op het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning. Daar er een directe of indirecte samenhang bestaat tussen lichaam en geest komen beide aspecten in de behandeling aan de orde. Om uw stressreacties beter te kunnen begrijpen en waar mogelijk in gunstige zin te beïnvloeden, worden uw leef- en werkomstandigheden bij de behandeling betrokken. De therapeut leert u luisteren naar uw eigen lichaam.

 

Langdurig klachten?

Een psychosomatische aanpak is zinvol bij langdurige klachten zonder dat duidelijk is wat de precieze oorzaak van de klacht is. In de behandeling wordt niet alleen naar de klacht gekeken, maar ook naar uw ideeën over deze klacht, emoties die erbij komen kijken, hoe u leeft met de eventuele beperkingen, heftige gebeurtenissen in uw leven en dagelijks terugkerende irritaties.

 

Geïnteresseerd?

Bel voor het maken van een afspraak 020-6418641.