Arbo & Gezondheid

Gezond herstellen/re-integreren • Gezond werken • Gezond leven
Home » Arbo & Gezondheid

Arbeid en gezondheid

‘Duurzame inzetbaarheid’ van werknemers krijgt steeds meer aandacht van werkgevers en de overheid. De beroepsbevolking in Nederland veroudert en we moeten langer blijven werken tot aan ons pensioen. Het sociale vangnet bij uitval door ziekte of gezondheidsproblemen wordt minder, ook dat draagt bij aan steeds meer bewustzijn van het belang gezond/vitaal aan het werk te blijven. Daarom biedt fysiotherapie Dekker “Arbo en gezondheid” voor bedrijven en hun werknemers.

Om werkgevers te kunnen adviseren en begeleiden bij het thema ‘duurzame inzetbaarheid’ werkt fysiotherapie Dekker samen met de gespecialiseerde afdeling Arbeid en Gezondheid van Paramedisch Adviescentrum Aalsmeer (PACA).

Advies Arbo en gezondheid door PACA

De adviseurs van PACA denken met werkgevers mee in het kader van duurzame inzetbaarheid, op een manier die past binnen het type bedrijf en de doelstellingen op dit vlak.
Werkgevers in de regio schakelen PACA bijvoorbeeld in bij:

  • Re-integratie trajecten bij werknemers met frequent of langdurig verzuim (mono- of multidisciplinair)
  • Preventief Medische Onderzoeken (PMO’s)
  • Werkplekonderzoeken
  • Groepstrainingen met diverse thema’s zoals bijvoorbeeld: beeldschermwerkers, vitaliteit, werktechniektrainingen, gezonde leefstijl en omgaan met stress (HRV-metingen)
  • Individuele coachgesprekken
  • Stresstesten (middels Hart Rate Variabilty) met aansluitend coachgesprekken

Wilt u zelf binnen uw organisatie aandacht besteden aan duurzame inzetbaarheid? Nodig PACA uit voor een vrijblijvend, oriënterend kennismakingsgesprek: 0297-230960.

Gezondheidsvraagstuk?

Fysiotherapie Dekker helpt u en uw bedrijf bij ARBO-vraagstukken. Wilt u ook, net als meer dan 30 andere bedrijven, onze ondersteuning? Neem contact met ons op.

Fysiotherapie Dekker - Arbo en Gezondheid - Op weg naar duurzame inzetbaarheid

Gezond werken

Gezond leven

Gezond herstellen/re-integreren

Workshops

Fysieke trainingtrajecten

Arbo netwerken