Nederlanders vooral met beweegklachten naar de huisarts

De meest voorkomende klachten waarvoor mensen naar de huisarts gaan hebben te maken met het bewegingsapparaat. Per 1.000 ingeschreven patiënten, waren er in 2016 ongeveer 700 consulten voor klachten aan het bewegingsapparaat.

Het gaat vooral om klachten aan knie en de onderrug, zo blijkt uit cijfers van het NIVEL Zorgregistraties. Op nummer twee staat problemen aan de huid, gevolgd door problemen met de longen.

Het aantal consulten ligt hoger bij vrouwen dan bij mannen en neemt sterk toe met de leeftijd. Zo komen vrouwen van 65 jaar en ouder gemiddeld 1,5 keer per jaar voor beweegklachten.

Eerder onderzoek van het KNGF (Landelijke koepelorganisatie van fysiotherapeuten) wees uit dat meer dan de helft (53%) van de Nederlanders denkt voor de fysiotherapeut nog een verwijzing nodig te hebben.

Ook wij merken in onze praktijk dat er nog veel patiënten zijn die niet weten dat ze zonder verwijzing van de huisarts of specialist bij ons terecht kunnen. En dat is jammer, want fysiotherapeuten zijn specialisten op het gebied van bewegen in de breedste zin van het woord. Ze weten dus niet alleen heel veel over gewrichten, spieren, pezen en banden of sportblessures, maar ook over diverse ziekten of aandoeningen die het bewegen moeilijker kunnen maken zoals: hart-vaat-longklachten, neurologische klachten, klachten gekoppeld aan het ouder worden (geriatrische klachten), ontwikkelingsstoornissen bij kinderen of andere kind specifieke klachten, stress gerelateerde klachten, kanker, oedeem gerelateerde klachten of arbeid gerelateerde klachten (opsomming is niet limitatief).

U bent daarom van harte welkom voor een intake en onderzoek waarna onze fysiotherapeut u uitlegt wat zijn/haar bevindingen zijn en of behandeling al dan niet nodig is. Soms is advies of geruststelling namelijk al voldoende en soms is doorverwijzing naar de huisarts of naar een andere zorgverlener het beste. Onze insteek is dat u de beste zorg krijgt voor uw klachten. Niet meer en niet minder. Wat voor u de beste zorg is bepalen we samen met u. Dus kom vooral tijdig met uw vragen of klachten. Want voorkomen is altijd nog beter dan genezen!