Mayke Kummer

Mijn naam is Mayke Kummer, bouwjaar 1975. Ik ben moeder van dochter Robyn  en werk als fysiotherapeut sinds 1998. Als hele “jonge hond” vond ik alles interessant en volgde alle cursussen die ik maar volgen kon. Van bekkenbodem tot Parkinson, ik “ at alles”.

Toen scriptiemaatje (en nu collega) Nico mij vroeg om waar te komen nemen in Aalsmeer, antwoordde ik dat ik uiterlijk drie maanden zou blijven, ik had nog meer te doen. Uiteindelijk werden dat vijftien jaren en ik werk er nog steeds. Met vreselijk veel plezier. Ik ben elke dag weer blij dat ik aan de slag mag en benieuwd naar de mensen die ik zien ga. Sinds een jaar werk ik ook in Amstelveen.

In de praktijk liep ik tegen mijn eigen frustraties aan. Ik kon mensen niet beter maken, of ik moest tijdens mijn waarnemingen dingen doen die ik niet zinvol achtte. De cliënt werd niet wijzer, bleef afhankelijk van de zorgverlening en ging niet voor- of achteruit. Dat moest toch beter kunnen.

Wat mij opviel was dat er veel onwetendheid was als het ging om de aandoening, de klachten en de eventuele beperkingen. Tijd nemen om iets duidelijk uit te leggen was prettig en zorgde voor meer begrip en dus adequatere keuzes. Mensen moesten zelf meer inzicht krijgen in hun (gezondheids)situatie en beter in staat zijn om hun eigen weg te kiezen en te bewandelen. Ook was het voor mij klip en klaar dat emoties (zoals angst of boosheid of stress) grote invloed hadden op de (beleving van) de klachten, maar ik was niet in staat om daar handen en voeten aan te geven.

Ook werd het mij duidelijk dat GEDRAG en omgang met de klachten voor een groot deel bepaalden hoe de ziektelast werd ervaren. Twee mensen met min of meer dezelfde aandoening konden een totaal ander beeld laten zien. De situatie waarin iemand zit, speelt ook een grote rol.

Alles bij elkaar genomen werd het mij in 2005 duidelijk dat ik hier iets mee “moest”. Ik ben mij gaan specialiseren in de psychosomatiek. Eindelijk kan ik de mens en alle factoren die een rol spelen bij klachten en herstel goed plaatsen en overzien. Hierdoor kan ik mensen met met name complexe problemen beter van dienst zijn.

Ikzelf leg  psychosomatiek uit als een lastige puzzel met veel stukjes. Mensen die bij mij komen hebben vaak veel diverse, langdurige, moeilijk tastbare klachten, zoals veel (chronische) pijn, vermoeidheid, slaapproblemen, concentratieproblemen en emotionele prikkelbaarheid. Je zou die mensen kunnen zien als een ontregeld apparaat: dat geeft storing! Of als een orkest, waarin niemand zich aan de partituur houdt. Dan krijg je herrie!  Vaak zijn er veel persoonlijke factoren (rouw, depressie, overwerkt zijn, je waardeloos voelen, niet assertief zijn, veel meegemaakt hebben) die herstel belemmeren. Of externe factoren die roet in het eten gooien en veel stress veroorzaken. Denk aan financiële problemen, werkloosheid, overlijdens, etc. Het is mijn uitdaging om samen met de klant al deze factoren in kaart te brengen. Vervolgens maken wij in samenspraak, ook gebaseerd op de hulpvraag van de cliënt een passend behandelplan. We richten ons in eerste instantie via de lichamelijke belastbaarheid op de dingen die we wel kunnen beïnvloeden, rekening houdend met de rest van de puzzel. Een oplossing bedenken is vaak iets anders dan het probleem oplossen.

Mijn persoonlijke missie is geslaagd als de mens zelfstandig zoveel mogelijk verantwoordelijkheid als mogelijk is kan nemen voor zijn of haar gezondheid.

Alle medewerkers

Arie van der Zwaard
Directie en Psychosomatisch Fysiotherapeut
Nico Hofman
Nico Hofman
Directie en Fysiotherapeut
Emma Alkemade - Fysiotherapeut
Emma Alkemade Fysiotherapeut
Erica-Verbeek--Witte
Erica Verbeek- Witte Fysiotherapeut en Handfysiotherapeut
Hilda Nes - Manueel Therapeut
Hilda Nes
Manueel Therapeut
Christel Grimbergen
Fysiotherapeut en Manueel therapeut
Jason van der Weerd
Fysiotherapeut
Mark Meijer - Fysiotherapeut
Mark Meijer
Fysiotherapeut
Mayke Kummer
Psychosomatisch Fysiotherapeut
Jorieke de Jong
Psychosomatisch Fysiotherapeut
Nina Schoone
Fysiotherapeut
Samantha de Jong
Fysiotherapeut
Glenn Smink
Fysiotherapeut
Saskia Nolet - Fysiotherapeute
Saskia Nolet
Fysiotherapeut
Sofie van der Hijden - Fysiotherapeut
Sofie van der Hijden
Fysiotherapeut
Annette Hesseling
Baliemedewerkster en gastvrouw
Wendy de Haan
Fysiotherapeut en Kaakfysiotherapeut
Susanna van der Vliet
Fysiotherapeut
Monique Jagroep
Baliemedewerkster en gastvrouw
Arda de Vos
Baliemedewerkster en Gastvrouw